Vuosikokouksesta poimittua

Nikkarit piti vuosikokousta 22.3.2022. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 tilit ja toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Vallinnut epidemiatilanne vaikeutti koko kauden toimintaan, peruutuksia, siirtoja jouduttiin järjestelemään läpi koko kauden. Toimintavuonna Nikkarin tiloissa aloitti Pohjois-Kymen Korukivikerho.

Nikkarit tekivät toimitiloissa mittavan muutoksen. Muutoksella saimme tiloja aktiivisempaan käyttöön ja harrastus mahdollisuudet laajeni toimitiloissa. Puutyöpajalle teimme myös ison investoinnin ja uusimme levysirkkelin. Uusinta lisäsi turvallisuutta ja työskentely mahdollisuuksia.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt hyvällä tasolla. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 323.

2022 tulee näkymään edelleen jatkuva korona-epidemia. Tilanne vaikuttaa yhdistyksen toimintaa ja joudumme toimimaan aina tilanteen mukaan. Yhdistys noudattaa viranomaisten ja valtiovallan ohjeita ja määräyksiä epidemiatilanteessa. Tapahtumien siirrot ja muutokset ovat todennäköisiä. Pyrimme toimimaan kuitenkin joustavasti suunnitelmien mukaan ja tiedottamaan jäseniä muutoksesta. 

Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmat ja toteuttavat niitä itsenäisesti. Jaostoina toimivat puutyö, kutomo, ideanikkarit, nukkekotiharrastajat sekä kulttuuri. Panostamme toimiviin tiloihin ja laitteisiin, joilla taataan hyvät harrastusmahdollisuudet.

Tapahtumat rakentuu luonto, lapset ja perheet sekä yhdessä tekeminen ympärille. Kädentaitoissa korostetaan perinteitä ja uuden oppimista. Kulttuurin painopiste on lähialueen tapahtumissa ja tarjota monipuolista ohjelmaa.

Talousarvio on laadittu aiemman toiminnan  pohjalta. Jäsenmäärän odotetaan pysyvän entisellään. Jäsen- ja käyttömaksut pidetään entisellä tasolla. Jäsenmaksu on 25 euroa ja liittymismaksu 40 euroa. Kausimaksu mahdollisuutta jatketaan puutyöpajalla ja ulotetaan myös kutomon toimintaan. Yhdistyksellä on ohjenuorana talousohjesääntö ja seuraamme laadittua viis-vuotissuunnitelmaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Haapala ja varapuheenjohtajan on Marja Kuisma. Hallituksen muut jäsenet ovat Hannu Virtanen, Sinikka Valve ja Raimo Mäkinen. Varaedustajat ovat Marketta Taiponen, Lauri Mattila, Arto Karjalainen ja Anssi Pälvisalo.

Netti ja Facebook ovat yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat.

Yhdistystoiminnan tulee vastata tätä päivää, olla avoimempi ja hyödyntää jäsenten osaamista. Jaostojen aktiivinen toiminta ja yhteisten tapahtumien järjestäminen sekä toimivat toimitilat ovat edellytys hyvälle toiminnalle. Toiminnan aktiivisella markkinoinnilla, kädentaitojen merkityksen korostamisella uskomme käyttäjämäärän kasvuun.

Tervetuloa  kädentaitojen ja kulttuurin pariin.