Vuosikokouksesta poimittua

Kymin Nikkarin kuudes toimintavuosi noudatteli vakiintunutta toimintaa. Huomion arvoista on, että Nikkarit osallistuivat myös Kouvolan kaupungin järjestämään vierailuun Vologdan Voice of crafts – kansainväliseen käsityötapahtumaan. Tapahtuman yhteydessä järjestetyssä kilpailussa Marja Purmonen saavutti toisen sijan sarjassaan. Elokuun lopulla avautui noin kuukauden kestänyt näyttely Kuusankosken kotiseututalossa. Näyttelyssä oli esillä jäsenten kädentaitotöitä. Näyttelyssä vieraili lähes 400 vierasta. Toimintavuotta sävytti neuvottelut vuokrasuhteen jatkosta, kun toimintakiinteistö siirtyi UPM-Kiinteistöjen hallintaan. Talous ja jäsenyys pysyivät toimintavuonna vakaana. Jäsenmäärä oli vuodenlopussa 311. Käyttömaksut jäivät arvioitua pienemmäksi, etenkin kutomon osalta, mutta hyvän toiminnan ansiosta tulos jäi hieman plussalle. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö tuki yhdistyksen toimintaa. Tuki ohjautui pääosin kulttuuritoimintaan.

Puutyöpaja Käyttöpäiviä kertyi 118. Puutyöharrastuksen parissa vieraili reilut 70 jäsentä ja keskimäärin 12 käyttäjää päivittäin. Turvallisuus ja siisteys oli puutyöpajan ykkösjuttu. Tapaturmia sattui 4 pientä sormivammaa. Nikkarit olivat mukavasti mukana ” miljoona linnunpönttöä ” tapahtumassa. Nikkarilta lähti noin 70 pönttöä kevään aikana. Toimintavuonna oli hyvä talkoohenki . Kulttuuri ja vapaa-aika tapahtumiin osallistui 324 henkilöä. Kesällä järjestetyt retket paikallisiin kesäteattereihin saivat hyvän vastaanoton. Kutomo käyttöpäiviä kertyi vuoden 2016 aikana 152 ja kutojia kävi 27 henkilöä. Mattoja, poppanoita, pyyheliinoja, tabletteja ja matkahuopia, syntyi n. 160 metriä. Tilkkutyöryhmän toiminta jatkui hyvällä edellisvuosien takaisella tasolla. Kerhopäivinä opiskeltiin erilaisia tilkkutyö-, tekstiilityö- ja askartelutekniikoita. Lisäksi tilkkutyöryhmä järjesti matkan Serlachius museoon Mänttään, jossa tutustuttiin Anselm Kieferin näyttelyyn.

Toimintavuotta 2017 sävyttää tulevien vuosien toiminnankartoitus. Tiloihin aiheutuvat kustannuspaineet, toimitilojen käyttäjämäärät ja yhdistyksen jäsenrakenne luovat suuntaviivoja toiminnalle. Syyskaudella järjestämme jäsenkyselyn, jossa linjataan jäsenten toiveita ja ajatuksia toiminnasta. Tiivis yhteistyö Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön kanssa jatkuu. Yhteistyöllä tuemme molempien toimintaa, toimintapiirin jäsenistön hyväksi.

Toiminnallisesti vuosi 2017 jatkaa pääosin entisin askelmerkein. Nikkarin jaostot on kulttuuri ja vapaa-aika, puutyö, kutomo ja tilkkutyöryhmä. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmat ja toteuttavat niitä itsenäisesti.

Suomi 100 –vuotta huomioidaan kahdella hankkeella. Toukokuun alussa järjestetään lasten ja perheiden yhteinen askartelutapahtuma. Tavoitteena on nikkaroida 100-linnunpönttöä. Toisessa hankkeessa Nikkarin tilkkutyöryhmä valmistaa eritekniikoilla tilkkutyöpeiton.

Jäsenmäärän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Jäsenmaksuihin ja liittymismaksuihin ei haeta korotuksia vuonna 2017. Taloudellisesti pyritään jättämään hieman ” taskun pohjalle”. Tällä varaudutaan tulevien vuosien nouseviin toimitilakustannuksiin. Käyttömaksut pidetään entisellä tasolla. Tiloihin ja laiteisiin ei kohdistu mitään suuria korjaus- eikä investointitarpeita.

Käyttäjiä ohjataan laitteiden taloudellisempaan ja järkevään käyttöön. Hyvällä ennakkohuollolla pidämme tilat ja laitteet kunnossa. Hallitus varaa mahdollisuuden korottaa käyttömaksuja tarpeen niin vaatiessa. Valintojen suhteen Kymin Nikkarit jatkaan entisellä kokoonpanolla.

Toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 sekä talousluvut kokonaisuudessaan löytyy puutyöpajan ilmoitustaululta.

Tervetuloa kädentaitojen ja kulttuurin pariin.

Liitteenä kuvia vuodelta 2016. Kuvat: Rauni Pakkala, Timo Hasari, Jussi Haapala