Puutyö

Nikkarin puutyöpajan ajatus on, että jäsenet voivat askarrella omaehtoisesti haluamiaan töitä. Puutöpajalla tehdäänkin paljon pieniä koristetöitä sekä myös ovia ja ikkunoita. Puutyöpajan konekanta on hyvä ja toimitila vetää noin 15 -18 askartelijaa kerrallaan. Puutyöpajalle ei ole vuorojärjestelmää vaan askartelun voi aloittaan tilanteen mukaan. Puutyöpajalla on aukioloaikoina ohjaaja, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Lisäksi kerholaisissa on paljon puuseppiä ja alan ammattilaisia, joten neuvoja ja opastusta saa toisilta kerholaisilta. Askartelijat hankkivat tarveaineet itse, mutta kerholla on myynnissä kuivaa puutavaraa perinteisistä männystä ja koivusta aina harvinaisempiin jalopuihin. Lisäksi meillä on yhteistyösopimuksia muutamien puutavaraliikkeiden kesken. Puutyöpajalla on myynnissä myös hyvää kuivaa kutterinpurua. Tervetuloa tutustumaan.

turvOlemme panostaneet työturvallisuuteen ja oikea oppiseen työskentelyyn ja aina uudet askartelijat perehdytetään koneisiin ja laitteisiin. Syyskaudella 2010 otimme käyttöön jätteiden lajittelun.  Askartelijoiden velvollisuuksiin kuuluu tietenkin paikkojen puhtaana pito ja jokainen huolehtii omalta osaltaan siisteydestä. Lisäksi kerho järjestää harrastukseen liittyvää koulutusta ja kursseja. Hyvän harrastuksen lisäksi kerho tarjoaa hyvää sosiaalista kanssa käymistä.

 

 

Puutyöpajalla on tilaa 240 neljöä. Peruskoneet on vahvaa ”valurauta” sukupolvea.

 

festool
Pajalla on hyvä pienkone kanta. Käytössä on mm. Festool Domino-jyrsin, nopeaan liitosten tekoon.

Puutyöpajan ohjaajatoiminta pyörii vapaaehtoisuuden pohjalta. Puutyöpajalla on 14 ohjaajaa, joiden työpanoksen myötä aukioloajat voidaan pitää tässä laajuudessa. Joukossa on pitkään puutyöharrastuksen parissa toimineita ja osaamista löytyy niin metalli kuin sähkö alueelta, joten koneiden kunnossapito hoituu pitkälti omin voimin. Ohjaajat valitsevat vapaasti vuorot ja lista vuorossa olevasta ohjaajasta on nähtävissä puutyöpajan ilmoitustaululla.

Ohjaajien tehtävä on perehdyttää uudet askartelijat ja opastaa koneiden ja laitteiden käytössä. Valvoa käytettävän puutavaran laatua ja huolehtia laitteiden kunnosta. Ohjaajat pitävät kirjaa puutyöpajan käyttäjistä sekä laitteista ja huolehtivat puunmyynnistä. Valvovat yleisestä järjestystä työpajalla ja työturvallisuuden noudattamista mahdollisuuksien mukaan, vaikka jokainen toimiikin omalla vastuulla. Ohjaajille on annettu ensiapu opastusta tapaturmien varalle.

 

Nikkarin ohjaajat                        

Raimo Mäkinen,              vastaava     040 556 8120

Lasse Mykrä,                                   040 820 6700

Jorma Mäkelä                                  040 733 4052

Juhani Haapala                                 040507 2196

Lauri Mattila                                    040 839 3724

Pentti Turunen                                040 507 7341

Reijo Kytömäki                               040 524 0204

Anssi Pälvisalo                                040 513 5105

Jarmo Kontkanen                            040 729 3227

Martti Mellanen                               040 540 0190

Matti Remes                                   040 528 1053

Hannu Virtanen                              040 514 6810

Pekka Pöysä                                 040 584 4307