Kymin Nikkarit

Kymin Nikkarit ry. on perustettu 2009 jatkamaan Kymin ja Voikkaan tehtaiden piirissä ollutta harrastetoimintaa ja on nyt avoin yleishyödyllinen yhteisö kaikille kädentaidoista ja kulttuurista kiinnostuneille.

Yhdistyksen toimintaa tukee Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö. Kymin Nikkareiden toiminta rakentuu kulttuurin ja kädentaitojen ympärille. Monipuolisella ja aktiivisella toiminnalla pyrimme tavoittamaan koko jäsenistön. Harrastetoimintaa tuetaan erilaisilla tapahtumilla ja koulutuksilla.

Korostamme kädentaitojen merkitystä sekä monipuolista virkistystoimintaa ja sitä kautta   pyrimme parantamaan jäsenistön hyvinvointia ja vireyttä.

Meille kädentaidot on mieluinen harrastus ja uuden oppimista. 

  • Käsi ja työ – niiden yhdistyminen käsityöksi on uuden luomista.
  • Kädentaidot kuljettavat mukanaan tietoa, taitoa ja perinteitä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle.
  • Kädentaitojen kautta perinteet heräävät uuteen elämään, ehkä uusin muodoin ja tavoin.
  • Kädentaidot ruokkivat luovaa ajattelua ja ongelmanratkomista.
  • Käsitöitä tehdessä voit luovasti toteuttaa itseäsi, tuntea materiaalit ja nähdä työn tulokset.
  • Käsillä tekeminen on onnellista – koneeksi muuttuminen ei.

Kymin Nikkarin on avoin yleishyödyllinen yhdistys. Jäseneksi pääsee täyttämällä hakemus.Yhdistys perii liittymismaksun uusilta jäseniltä ja jäsenmaksun vuosittain sekä käyttömaksua toiminnasta. Maksut määritellään vuosikokouksessa. Jaostoja ovat puutyö, kutomo ja nukkiskerho sekä kulttuuri. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmat ja toteuttavat niitä itsenäisesti. 

Toimintamme ei rajoitu pelkästään jäseniin vaan tarjoamme toimintaa laajemmin. Pyrimme aktiivisesti myös kehittämään tallinmontun aluetta ” kylätalo hengessä”. Yhdistyksenä Kymin kerho, Kymin riistamiehet, Virkamies Klubi ja Kymin Nikkarit ovat lähellä yhtiötä, mutta avoimia ja itsenäisiä tänä päivänä. Yhteisellä toiminnalla tavoitamme lähes tuhat ihmistä ja toiminnan kirjo on merkittävä. 

Talkoo toiminta on jatkossakin yhdistyksen ” avainsana ” kaikelle toiminnalle.

Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja Juhani Haapala, Marja Kuisma (vara pj), Hannu Virtanen, Sinikka Valve sekä Raimo Mäkinen. Varajäseniä ovat Marketta Taiponen, Lauri Mattila, Arto Karjalainen ja Anssi Pälvisalo. Yhdistyksen sihteerinä on Kirsi Hedström ja taloudenhoitaja Jukka Suortanen. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu jaostojen vetäjät.

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla, mutta mikäli sähköpostia ei ole käytössä, tärkeät asiat tiedotamme myös kirjeitse. Yhdistyksen kotisivut ja Facebook ovat ensisijaisia tiedotuskanavia.

Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta Juhani Haapala 040 507 2196 tai juhani.haapala(at)pp1.inet.fi

Tervetuloa mukaan kädentaitojen ja kulttuurin pariin.