Kymin Nikkarit

Kymin Nikkarit ry. on perustettu 2009 jatkamaan Kymin ja Voikkaan tehtaidenpiirissä ollutta harrastetoimintaa. Yhdistyksen toimintaa tukee Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö. Kymin Nikkareiden toiminta rakentuu kulttuurin ja kädentaitojen ympärille. Monipuolisella ja aktiivisella toiminnalla pyrimme tavoittamaan koko jäsenistön. Harrastetoimintaa tuetaan erilaisilla tapahtumilla ja koulutuksilla.

Korostamme kädentaitojen merkitystä sekä monipuolista virkistystoimintaa ja sitä kautta   pyrimme parantamaan jäsenistön hyvinvointia ja virkeyttä.

Meille kädentaidot on mieluinen harrastus ja uuden oppimista. 

  • Käsi ja työ – niiden yhdistyminen käsityöksi on uuden luomista.
  • Kädentaidot kuljettavat mukanaan tietoa, taitoa ja perinteitä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle.
  • Kädentaitojen kautta perinteet heräävät uuteen elämään, ehkä uusin muodoin ja tavoin.
  • Kädentaidot ruokkivat luovaa ajattelua ja ongelmanratkomista.
  • Käsitöitä tehdessä voit luovasti toteuttaa itseäsi, tuntea materiaalit ja nähdä työn tulokset.
  • Käsillä tekeminen on onnellista – koneeksi muuttuminen ei.

Toimintamme ei rajoitu pelkästään jäseniin vaan tarjoamme toimintaa Kymin tehtaalla työskenteleville sekä tehtaan piiriin kuuluvien yhdistysten jäsenille. Pyrimme aktiivisesti myös kehittämään tallinmontun aluetta ” kylätalo hengessä”. Yhdistyksenä Kymin kerho, Kymin riistamiehet, Virkamies Klubi ja Kymin Nikkarit ovat lähellä yhtiötä, mutta varsin itsenäisiä tänä päivänä. Yhteisellä toiminnalla tavoitamme lähes tuhat ihmistä ja toiminnan kirjo on merkittävä. Kymin Nikkarin jaostoja ovat puutyö, kutomo, tilkkutyö ja kulttuuri. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmat ja toteuttavat niitä itsenäisesti.

Talkootoiminta on jatkossakin yhdistyksen ” avainsana ” kaikelle toiminnalle.

Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja Juhani Haapala, Anssi Pälvisalo (vara pj), Hannu Virtanen, Seija Ämmälahti sekä Raimo Mäkinen. Varajäseniä ovat Timo Hasari, Lauri Mattila, Hannu Pääkkönen sekä Tommi Bragge. Yhdistyksen sihteerinä on Pirjo Virtanen ja taloudenhoitaja Jukka Suortanen. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu jaostojen vetäjät.

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla, mutta mikäli sähköpostia ei ole käytössä, tärkeät asiat tiedotamme myös kirjeitse. Yhdistyksen kotisivut ja Facebook ovat ensisijaisia tiedotuskanavia.

Jäseniksi pääsevät kaikki toimintapiirissä olevat hakemuksella sekä muille hallituksen myöntämillä ehdoilla (hallituksen jäsenen suositus). Yhdistys perii liittymismaksun uusilta jäseniltä ja jäsenmaksun vuosittain sekä käyttömaksua toiminnasta. Maksut määritellään vuosikokouksessa.

Jäsenhakemuksia saa puutyöpajalta sekä kutomolta. Voit hakea jäsenyyttä myös netin kautta. Jäsenyys tulee voimaan hallituksen kokouksen päätöksellä sekä jäsenmaksujen maksun jälkeen. Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta Juhani Haapala 040 507 2196 tai juhani.haapala(at)pp1.inet.fi

Tervetuloa mukaan